Sök
Our History

Vår historia

Van Aerden-gruppen bildades i Antwerpen 1926 och består av ett antal olika fabriker och företag i Belgien, Finland, Frankrike, Holland, Luxemburg, Ungern, Sverige, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Tyskland, och Österrike samt en exportavdelning med affärsverksamhet som finns i fler än 70 länder och täcker mer än 5 kontinenter.

Vår huvudsakliga ambition är att ta vara på potentialen hos de anställda så att respektive företag kan växa; det är den linje vi för i vår verksamhetsfilosofi och den står som bas för våra aktiviteter. Gruppens företag specialiserar sig inom följande marknadssegment; bygg och industriinfästningar, industriell paketering, märkning- och identifikationssystem. Inom dessa områden har vi utvecklat en professionell expertis som tjänar vårt övergripande verksamhetsmål/syfte; att möta marknadens efterfrågan och öka våra kunders produktivitet.

Sedan företaget bildades har Van Aerden-gruppen behållit sin policy som går ut på att vara uppmärksam på och tillmötesgå marknadens behov. I enlighet med denna policy kombinerar man förmågan till innovation och starkt ledarskap. Det nära samarbetet mellan FoU, marknads- och produktionsavdelningarna, där fokus ligger på hög expertis och total kvalitets-kontroll, borgar för en god service gentemot kunden.

Denna policy ligger helt i linje med företagsgruppens ambition av konstant tillväxt och ger nödvändiga medel att inta nya internationella marknader.

Infästningsverksamheten inom Van Aerden-gruppen

Att reducera produktionskostnaderna för sammanfogning av material, ökad produktivitet och samtidigt ge ökad total kundtillfredsställelse är de huvudsakliga argumenten för de verktyg, spik och klammer som produceras och distribueras av Van Aerden-gruppen.

Genom att konstant arbeta för förbättring kan vi tillsammans med Senco Products – ett av världens ledande varumärken inom bygg och industriinfästning – möta kundernas nuvarande och framtida behov för både hantverkare och industri med verktyg som drivs av tryckluft, el, batteri och gas. Vi förser kunden med mer än ett infästningssystem; vi levererar lösningar som är framtagna för att förbättra produktionsprocesser, eliminera spill genom mer effektiva produktions-metoder. Vi förser även kunden med automatiska system och innovativa, förstklassiga infästningsprodukter.

Specialiserade dotterbolag som H. Bühnen, Cerclindus, Aerfast, Sofragraf och Sofragraf Senco har förvärvat stora marknadsandelar inom olika användningsområden – såsom trä, möbler, byggnation, emballage, bilindustri med flera.

;